ประจำเดือน มี.ค.๖๑

การออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่   จำนวน ๒ ครั้ง
  ณ  หอประชุมอำเภอบางคล้า  อำเภอบางคล้า  จว.ฉะเชิงเทรา
  และหอประชุมอำเภอสนามชัยเขต  อำเภอสนามชัยเขต  จว.ฉะเชิงเทรา

                       

     สมาชิกเครือข่ายทหารผ่านศึกฯ และแกนนำกลุ่มเครือข่ายทหารผ่านศึกฯ จว.ชลบุรีและ                  จว.ฉะเชิงเทรา  ศึกษาดูงานที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง
            ตำบลสองสลึง  อำเภอแกลง  จว.ระยอง
                วันอังคารที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๑


                                                    

                                     ร่วมประเพณีสงกรานต์  ประจำปี ๒๕๖๑
                                  กับ มทบ.๑๔  
                                     เมื่อ  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๑


                       พล.อ.สัมพันธ์  ธัญญพืช ผอ.อผศ. และคณะ 

                    เยี่ยมทหารผ่านศึก และครอบครัว

                                                                                ในพื้นที่  จว.ชลบุรี  
                                                                           เมื่อ  ๔  เมษายน  ๒๕๖๑

          พล.อ.สัมพันธ์  ธัญญพืช ผอ.อผศ. และคณะ 

        ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึก และครอบครัว

                     เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑

 


                    ตรวจเยี่ยมพร้อมพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก และครอบครัว
                  ณ  อาคารแหล่งชุมนุมค่ายนวมินทราชินี  อำเภอเมืองชลบุรี  จว.ชลบุรี

วันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

พลตรี ยุทธชัย    เทียรทอง  ผบ.มทบ.๑๔/หส.ผศ.ช.บ.
ประธานในพิธี  ๓ กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก
ณ  ค่ายนวมินทราชินี  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ร่วมงานกับหน่วยงานภายนอก

พนักงาน ผศ.ช.บ.  ร่วมงานวันเปิดบ้านวิชาการ อนุบาลกองทัพบก
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์  อนุบาลค่ายนวมินทราชินี
เมื่อวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑