พล.ท.ทศพร   หอมเจริญ  รอง.อผศ. 
ร่วมพิธีวางพวงมาลา  เนื่องในวาระครบรอบ ๖๘ ปี  วันที่ระลึกสงครามเกาหลี
ณ  อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเกาหลี  อำเภอเมืองชลบุรี  จว.ชลบุรี
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑


กิจกรรมปลุกต้นไม้ (รวงผึ้ง)  
เมื่อ  1 มิถุนายน 2561  ผศ.ช.บ.  ร่วมกับ มทบ.14 
 จัดกิจกรรมปลุกต้นไม้ (รวงผึ้ง) 
ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  ณ  บริเวณสนามฝึก มทบ.14การเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก

          พนักงาน ผศ.ช.บ.   ได้ไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัว
          ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอสัตหีบ, อำเภอพานทอง 
และอำเภอเกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี

การออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่   จำนวน ๓ ครั้ง
  ณ  หอประชุมอำเภอสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ  จว.ชลบุรี, 
  หอประชุมอำเภอพานทอง  อำเภอพานทอง  จว.ชลบุรีึ 
และหอประชุมอำเภอเกาะสีชัง  อำเภอเกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี


 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพทหารผ่านศึกนอกประจำการ

                    พนักงาน ผศ.ช.บ. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพเจ้าหน้าท่ี รปภ.สปภ.อผศ. 
               ณ วัดสุคันธศีลาราม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา


                                     

การเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก

          พนักงาน ผศ.ช.บ.   ได้ไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัว
          ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอราชสาส์น  และอำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

                               
การออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่   จำนวน ๒ ครั้ง
  ณ  หอประชุมอำเภอราชสาส์น  อำเภอราชสาส์น  จว.ฉะเชิงเทรา
  และหอประชุมอำเภอพนมสารคาม  อำเภอพนมสารคาม  จว.ฉะเชิงเทรา